Αρχική σελίδα
PublicationsResearch ProjectsΦόρουμ

Research TopicsPublicationsNewsAbout OikoTechnicsContact


Ελληνικά

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Στις μέρες μας η άποψη πως το νερό διακρίνεται σε δυο ποιότητες:  υγρό απόβλητο, και πόσιμο, δηλαδή ικανό να καλύψει τις ανάγκες μας (βιομηχανικές, γεωργικές και αστικές), θα πρέπει να θεωρείται λανθασμένη. Υπάρχουν τεχνολογίες και τρόποι αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων για πάρα πολλές χρήσεις. Μάλιστα πολλές από αυτές έχουν τη δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου /ανακτημένου νερού. Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού αφορά κυρίως μη πόσιμους σκοπούς όπως βιομηχανικές χρήσεις, γεωργική άρδευση, άρδευση κοινόχρηστων χώρων αστικού πρασίνου καθώς και εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης.

Στο μέλλον όλο και περισσότερο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί νερό το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού πόλεων ή και βιομηχανιών μέσω της προώθησης διπλών δικτύων ύδρευσης παροχής νερού. Δηλαδή ενός δικτύου με πόσιμο, καθαρό νερό, υψηλής ποιότητας, κι ένα παράλληλο δίκτυο με χαμηλότερης ποιότητας νερού. Το δεύτερο δίκτυο χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών πλυσίματος και στις τουαλέτες κι ακόμη στα πλυντήρια αυτοκινήτων κι αλλού.

Σε πολλές χώρες η επαναχρησιμοποίηση του νερού είναι καθημερινή πρακτική, και διέπεται από αυστηρούς κανόνες, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία των χρηστών. Παραδείγματος χάριν, στη Γαλλία, εδώ κι ένα περίπου αιώνα, τα χρησιμοποιημένα νερά της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται στην άρδευση των καλλιεργειών των γύρω περιοχών. Στην Ισπανία επεξεργασμένο ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται σε πολλές περιοχές της χώρες σε τέσσερις μορφές χρήσεων: πότισμα εγκαταστάσεων γκολφ, άρδευση καλλιεργειών, ενίσχυση του υδροφόρου ορίζοντα των παράκτιων περιοχών για την αποφυγή της εισδοχής θαλασσινού νερού σε αυτόν ή και την αύξηση της ροής των ποταμών, προκειμένου να προστατευτούν τα παραποτάμια οικοσυστήματα. Τέλος η Κύπρος, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα νερού, έχει λάβει μέτρα για την εξοικονόμηση νερού μέσω της συλλογής και επαναχρησιμοποίησης νερού από βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά και της επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένου νερού οικιακής χρήσης. Στη χώρα μας, δεδομένης και της γεωγραφικής ανισοκατανομής των υδατικών πόρων, δεν έχουν γίνει προσπάθειες επαναχρησιμοποίησης νερού.

Μήπως λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε με δράσεις σε μια νέα περιβαλλοντική πολιτική για την εξοικονόμηση του νερού;

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094