Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΛίγα λόγια για την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

 Το Ινστιτούτο OikoTechnics (Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, ο οποίος ασχολείται με:

 • την ανταλλαγή μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, επαγγελματιών, διδασκόντων και διδασκομένων, και γενικότερα οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης, και την καταπολέμηση της ανεργίας ιδιαίτερα μεταξύ των νέων
 • την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του χερσαίου και υδάτινου φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, αλλά και παραγόντων της πρωτογενούς παραγωγής που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας
 •  την ανάδειξη της καινοτομίας, τη συγκράτηση και την αντιστροφή της φυγής σημαντικών και εξειδικευμένων ανθρωπίνων πόρων μεγάλης αξίας προς το εξωτερικό
 • τη διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης περιβαλλοντικών τεχνολογιών καθαρισμού, ανακύκλωσης, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και ενέργειας
 • την ανάπτυξη αγρο- ή/και οικο-τουρισμού υψηλής αξίας και άλλων ήπιων μορφών εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος 
 • την προώθηση της ανάπτυξης με συντονισμένες δράσεις επιστημονικής-τεχνολογικής καινοτομίας, επαγγελματικής κατάρτισης & επιμόρφωσης
 • την ανάπτυξη καινοτόμων, αλληλεπιδραστικών και αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού με χρήση πολυμέσων και της Πληροφορικής
 • την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος και την προαγωγή της δημόσιας περιβαλλοντικής συνείδησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • τη διευκόλυνση της παραγωγής, ανταλλαγής, μεταφοράς και διάδοσης γνώσεων και τεχνογνωσίας σε περιοχές ή χώρες με υποβαθμισμένο βιοτικό επίπεδο ή ποιότητα ζωής που πλήττονται άμεσα από κρίσεις οφειλόμενες σε ανθρώπινα ή φυσικά αίτια
 • την παροχή συμβουλών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως π.χ. οι νέοι, η τρίτη ηλικία, ΑΜΕΑ και οι γυναίκες, ή/και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση της φτώχειας σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες
 • την πραγματοποίηση μετρήσεων και ελέγχων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη διαπίστωση της κατάστασης της "υγείας" του περιβάλλοντος, των πάσης φύσεως προϊόντων & τροφίμων, τη σύνταξη και αξιολόγηση σχετικών εκθέσεων και μελετών

Από την ίδρυσή του το 1993, το Ινστιτούτο OikoTechnics έχει φέρει σε πέρας πολυάριθμα εθνικά και διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, σε συνεργασία με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, και με μεγάλες εταιρείες των αντιστοίχων κλάδων.

Ορισμένα από τα έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια το προγράμματος PHARE αποτέλεσαν υπόδειγμα τεχνικής αρτιότητας και έθεσαν τα πρότυπα που πάνω τους οικοδομήθηκε ολόκληρο το πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094