Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Δημιουργία πανευρωπαϊκού δικτύου για την καταγραφή της αύξησης της υπεριώδους ακτινοβολίας από την τρύπα του όζοντος

Στόχοι του προγράμματος

Σκοπός είναι η εγκαθίδρυση ενός υψηλής ακρίβειας αλλά χαμηλού κόστους δικτύου για την παρακολούθηση των επιπέδων ακτινοβολίας PAR, UV-A και UV-B τόσο στη στεριά όσο και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό το δίκτυο (European Light Dosimeter Network; "ELDONET") φιλοδοξεί να ικανοποιήσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας χορηγούς.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Ενώ η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της ακτινοβολίας είναι απαραίτητη για τη μελέτη των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών αλλαγών στα οικοσυστήματα, οι μέχρι τώρα μετρήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι περιστασιακές και όχι συστηματικές. Για να εξυπηρετηθεί αυτή η ανάγκη, έχει εγκατασταθεί ένα δίκτυο που περιλαμβάνει δοσίμετρα φωτός χαμηλού κόστους αλλά αξιόπιστα, σε τοποθεσίες που καλύπτουν όλα τα υψόμετρα και τις κλιματικές συνθήκες της Ευρώπης, από το Abisko στη Βόρεια Σουηδία μέχρι τα Κανάρια Νησιά. Η ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια καταγράφεται με αισθητήρες υψηλής ακρίβειας τις ζώνες PAR (φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία - photosynthetically active radiation), UV-A και UV-B. Τα σήματα από τους αισθητήρες ενισχύονται, μετατρέπονται σε ψηφιακά και αποθηκεύονται σε Η/Υ. Εκεί υπολογίζονται και αποθηκεύονται οι ωριαίες και ημερήσιες δόσεις. Τα όργανα βαθμονομούνται τακτικά με φασματοφωτόμετρο διπλού μονοχρωμάτορα (Optronic 752). Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται την αναγνώριση και διόρθωση μηχανικών λαθών και αποκλίσεων από τις πραγματικές τιμές. Ταυτόχρονα μετράται η θερμοκρασία και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις γωνία του ήλιου για τη διόρθωση των μετρήσεων ακτινοβολίας. Επιπλέον, μια αδιάβροχη παραλλαγή του οργάνου χρησιμοποιείται σε διάφορους υποβρύχιους σταθμούς για τον προσδιορισμό των δόσεων της ακτινοβολίας στις θέσεις ανάπτυξης της θαλάσσιας χλωρίδας και για την ανάλυση της διείσδυσης του φωτός στη στήλη του νερού, σε αντιπροσωπευτικά Ευρωπαϊκά θαλάσσια οικοσυστήματα. Δύο από τους σταθμούς έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλο υψόμετρο ειδικά για να προσδιορίσουν την UV-B ακτινοβολία η οποία σε αυτό το υψόμετρο είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Τα όργανα έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας και κατά τα τελευταία έτη έχουν ληφθεί ακριβείς, αυτόματες μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της Ευρώπης.

Πρόγραμμα ΕΕ: ENVIRONMENT
Συντονιστής: Prof. D. P. Häder, Friedrich-Alexander Universät, Staudstr. 5, D-91058 Erlangen, Fed. Rep. Germany
Αρ. Συμβολαίου: ENV4-CT96-0191, DG-XII
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Έτος: 1996
Διάρκεια: 48 μήνες
Υπεύθυνος ΕΕ: Dr. C. Nolan, DG-XII
Ερευνητικός εταίρος: OikoTechnics Institute, Athens, Greece; Olof Bjorn, University of Lund, Lund, Sweden; K. Luning, Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, Germany; G. Colombetti, Institute of Biophysics, Pisa, Italy; M. Tevini, Universitat Karlsruhe, Karlsruhe, Germany; F. Lopez Figueroa, Univ. de Malaga, Balaga, Spain
 

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094