Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Πιλοτική μελέτη για ανάπτυξη τεχνολογίας βιολογικής διάσπασης πετρελαιοκηλίδων

Πρόγραμμα ΕΕ: MARINE POLLUTION
Συντονιστής: Ρήγας Σαντάς
Αρ. Συμβολαίου: PM/XI.C.4/9517, DG-XI
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Έτος: 1996
Διάρκεια: 24 μήνες
Υπεύθυνος ΕΕ: A. Barisich, DG-XI
Ερευνητικοί εταίροι: ELF Aquitaine, Paris; Institut Oceanographique Paul Ricard, Ile des Embiez; CEREMHER (Centre de Recherche Meze Herault), Meze; Battelle Ingenieurtechnik, Frankfurt.

Στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι παρακάτω:

  1. υπολογισμός του ρυθμού βιοαποικοδόμησης διαφόρων τύπων πετρελαίου κάτω από διαφορετικές καιρικές συνθήκες,
  2. εκτίμηση του κινδύνου ευτροφισμού από εφαρμογή υπερβολικής λίπανσης κατά τις προσπάθειες βιοαποικοδόμησης,
  3. υπολογισμός της αποτελεσματικότητςα αντιπροσωπευτικών ελαιόφιλων και υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, και
  4. σύγκριση του ρυθμού βιοαποικοδόμησης από αυτόχθονες και από εισαγόμενους πληθυσμούς αποικοδομητών.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Επιλέχθηκε μια μολυσμένη περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου κοντά στα διυλιστήρια της PETROLA, η οποία περιλάμβανε αμμώδη και πετρώδη έκταση. (Το Νοέμβριο του 1994 είχε συμβεί ένα σημαντικό ατύχημα ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδα στην περιοχή αυτή). Δείγματα ιζημάτων υποβλήθηκαν σε ποσοτική ανάλυση υδρογονανθράκων. Εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες κατεργασίες σε ιζήματα της ακτής:

  1. δύο τύποι λιπάσματος (Inipol A-22, ελαιόφιλο/τυπικό υδατοδιαλυτό)
  2. δύο επίπεδα λίπανσης (χαμηλό/υψηλό – όπως καθορίστηκαν από προκαταρκτικές μετρήσεις)
  3. δύο ομάδες αποικοδομητών (αυτόχθονες και βακτηριακά στελέχη).

Η αποσύνθεση των υδρογονανθράκων καταγράφτηκε επί τρεις μήνες μετά την εφαρμογή της κατεργασίας. Η όλη διαδικασία επαναλήφθηκε άλλες τρεις φορές, σε διαφορετικές εποχές του έτους. Τα πειράματα επαναλήφθηκαν σε μεσόκοσμους - προσομοιώσεις κεκλιμένης παλιρροϊκής ζώνης. Τα ενυδρεία που φιλοξενούσαν τους μεσόκοσμους ήταν κατασκευασμένα από αδρανή, μη μεταλλικά υλικά για να αποτραπεί τοξικότητα από κατιόντα βαρέων μετάλλων. Το νερό κυκλοφορούσε μέσα σε κάθε ενυδρείο με χρήση περισταλτικής αντλίας που δεν κατέστρεφε το πλαγκτόν. Όλοι οι μεσόκοσμοι βρίσκονταν στο ύπαιθρο, κάτω από φυσικές συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού. Η δράση των κυμάτων προσομοιάστηκε με αυτόματες γεννήτριες κυμάτων, ικανές να ρυθμίζουν τη συχνότητα των κυμάτων και το ύψος τους. Υπόστρωμα, νερό και ζωντανοί οργανισμοί από μη μολυσμένα φυσικά οικοσυστήματα μεταφέρθηκαν μέσα στα ενυδρεία σαν φυσικό εμβόλιο για την ανάπτυξη των μεσοκόσμων. Μετά την αποκατάσταση ισορροπίας, οι κοινωνίες εκτέθηκαν σε ένα μίγμα από πετρελαιοειδή τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά. Οι πετρελαιοκηλίδες υποβλήθηκαν σε κατεργασία με τους ίδιους συνδυασμούς αποικοδομητή/λιπάσματος όπως και στο πεδίο.

Παράμετροι που εξετάστηκαν:

  • Αποικοδόμηση των υδρογονανθράκων
  • Η γενική εικόνα των μεσοκόσμων (επιβίωση οργανισμών – δεικτών, σύνθεση της βιοκοινωνίας, βιοποικιλότητα, συμπτώματα στρες)
  • Κατάσταση ευτροφισμού (συγκεντρώσεις θρεπτικών, διαλυμένο οξυγόνο, BOD, COD, πρωτογενής παραγωγή).

Οι παραπάνω παράμετροι μετρούνταν κάθε εβδομάδα σε τρία σημεία: στην επιφάνεια ιζήματος-νερού, μέσα στο νερό και στην ακτή. Τα πειράματα επαναλήφθηκαν συνολικά 4 φορές ώστε να καλύψουν διάφορες εποχές και να εκτιμηθούν καλύτερα οι τεχνικές βιοαποικοδόμησης. Βασισμένοι στην εμπειρία που αποκτήθηκε, οι συνεργάτες είναι σε θέση να ετοιμάσουν ένα σχέδιο άμεσης δράσης και να οργανώσουν μια δύναμη άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων.


 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094