Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Καινοτόμος περιβαλλοντική εκπαίδευση στη Βουλγαρία

Αναγνώριση του προβλήματος

Οι απαιτήσεις για εύρεση εργασίας γίνονται όλο και περισσότερες λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας. Πέρα από τα προβλήματα αυτά που είναι παγκόσμια, οι επαγγελματίες στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης πρέπει να γεφυρώσουν το χάσμα με τις δυτικές χώρες.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό είχε σκοπό να συνεισφέρει στη λύση των παραπάνω πιεστικών προβλημάτων, προσφέροντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση στη Βουλγαρία. Αυτός ο στόχος επετεύχθη με τρεις τρόπους:

  1. εκπαίδευση των εκπαιδευτών για αποτελεσματική μετάδοση της τεχνολογίας,
  2. πολυδιάστατη επαγγελματική εκπαίδευση των τελικών αποδεκτών και
  3. εγκαθίδρυση ενός προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης με ενδιαφερόμενους χορηγούς.

Αποδέκτες

  • Προσωπικό του BEC
  • Άνεργοι νέοι επαγγελματίες, απόφοιτοι πανεπιστημίων, ηλικίας 22-27, με υπόβαθρο στη μελέτη του περιβάλλοντος
  • Μη πτυχιούχοι, ηλικίας 20-35, άνεργοι ή απασχολούμενοι οι οποίοι ζητούν περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα εκτελέστηκε σε δύο φάσεις:

Φάση 1 - Μεταφορά τεχνολογίας

1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (φάση εκπαίδευσης των εκπαιδευτών), το προσωπικό του Βαλκανικού Οικολογικού Κέντρου εκπαιδεύτηκε σε πρωτοποριακές περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Η εκπαίδευση περιλάμβανε:
a) Παραγωγή τερπενίων (αιθέριων ελαίων) Παραγωγή τερπενίων (αιθέριων ελαίων) με χρήση δασικού χούμου και εσπεριδοειδών σαν πρώτη ύλη. Τα τερπένια είναι φυσικά, βιοαποικοδομήσιμα καθαριστικά που βρίσκονται σε μεγάλη αφθονία στα φυτά και μπορούν να βρεθούν σε μεγάλες ποσότητες σε αγροτικά υπολείμματα (π.χ. φλούδες εσπεριδοειδών) και σε δασικά κατάλοιπα. Λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων τους, τα τερπένια αντικαθιστούν ταχέως τους βιομηχανικούς διαλύτες σε υψηλής τεχνολογίας εφαρμογές καθώς και σε πιο βαριές εργασίες όπως η απολίπανση και ο καθαρισμός μηχανημάτων.
b) Χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών βιομάζας για παρασκευή χαρτιού. Πρόσφατα, μια Ιταλική χαρτοβιομηχανία έδειξε ότι οργανικά κονιάματα που παράγονται από θαλάσσια φυτά, ζαχαρότευτλα, καλαμπόκι, ρύζι, άχρηστα κηπευτικά κ.ά., μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά πληρωτικά υλικά. Το τελικό προϊόν είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με το συμβατικό χαρτί τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την τιμή.

2. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξοικείωση με το Internet. Η επανάσταση στην τεχνολογία της πληροφορίας έχει φθάσει στο απόγειο με το Διαδίκτυο όπου μπορούν να βρεθούν μια τεράστια ποσότητα και ποικιλία πληροφοριών. Ακόμα, όμως, για μερικούς ανθρώπους το Διαδίκτυο είναι μια ασχολία που προκαλεί φόβο (η αναζήτηση [γενικές πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, εργασία, υποτροφίες, χρηματοδοτήσεις, προγράμματα], κατασκευή ιστοσελίδας). Εντούτοις, αυτή η ενασχόληση, όταν κάποιος την κατέχει, μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. Νέα εργαλεία παρέχουν νέους τρόπους αναζήτησης και παρουσίασης δεδομένων, επεκτείνοντας τις δυνατότητες και δημιουργώντας ελεύθερο χρόνο για πιο παραγωγικούς σκοπούς.

3. ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

  • Εισαγωγή στις περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ. Σαν εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να ερευνήσουν το Internet για να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές οδηγίες και τη νομοθεσία της ΕΕ.
  • Αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτή η εργασία απαιτεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο και εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε επιστήμονες/τεχνικούς και νομικούς και επιταχύνεται η εναρμόνιση της Βουλγαρικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή.

Η προετοιμασία για τη δεύτερη φάση περιλάμβανε έρευνα της Βουλγαρικής περιβαλλοντικής αγοράς, την δημιουργία ή ανανέωση επαφών με πιθανούς εργοδότες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εξακρίβωση των αναγκών, απαιτήσεων και προσδοκιών των εργοδοτών από τους μελλοντικούς εκπαιδευόμενους και παράπονα των υπαλλήλων, διαφήμιση για προσέλκυση ενδιαφερομένων, αναζήτηση ατόμων για συμμετοχή και κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών για τη δεύτερη φάση.

Φάση 2 - Επαγγελματική εκπαίδευση στη Βουλγαρία

Κατά τη δεύτερη φάση το προσωπικό του Βαλκανικού Οικολογικού Κέντρου μετέδωσε τη γνώση που αποκτήθηκε κατά την πρώτη φάση στα άτομα–αποδέκτες στη Βουλγαρία. Οι δύο εταίροι οργάνωσαν 3 σειρές σεμιναρίων για εξειδικευμένο και για μη ειδικευμένο ακροατήριο (φοιτητές, απόφοιτους, απόφοιτους περιβαλλοντικών επιστημών):

Πρωτοποριακές περιβαλλοντικές τεχνολογίες
Το προσωπικό του Βαλκανικού Οικολογικού Κέντρου διέδωσε τις γνώσεις (παραγωγή τερπενίων και εναλλακτικές πηγές βιομάζας για παραγωγή χαρτιού)

Μαθήματα Η/Υ
Παρομοίως, το Βαλκανικό Οικολογικό Κέντρο εκπαίδευσε επιλεγμένα άτομα στη Βουλγαρία. Τα μαθήματα περιέλαβαν:

  • Εξοικείωση με το Internet.
  • Χρήση Η/Υ σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Professional skill development
Στο τέλος αυτής της φάσης, οι αποδέκτες της εκπαίδευσης εκτέλεσαν ένα πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης σε διάφορους εργοδότες. Στο τέλος της εξάσκησης υπέβαλαν γραπτό απολογισμό της εμπειρίας τους από τον εργασιακό χώρο καθώς και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πρόγραμμα ΕΕ: PHARE
Συντονιστής: Φωτεινός Σαντάς
Αρ. Συμβολαίου: 99-0282, DG-Ia
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Έτος: 1999
Διάρκεια: 24 μήνες
Υπεύθυνος ΕΕ: Antonio Oller Castelló
Ερευνητικός εταίρος: Balkan Ecological Centre (BEC), Sofia 1756, Βουλγαρία
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094