Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Συνέπειες υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (από την τρύπα του όζοντος) σε παράκτιες βιοκοινωνίες της Μεσογείου

Στόχοι του προγράμματος

Εκτίμηση της επίδρασης της ηλιακής UV-B ακτινοβολίας:

  1. στη δομή των περιφυτικών κοινωνιών
  2. στην πρωτογενή παραγωγικότητα και
  3. στο περιεχόμενο των μακρόφυτων σε χρωστικές και πρωτεΐνες.

Μελετήθηκε επίσης η επίδραση της ηλιακής UV ακτινοβολίας στη δυναμική της κοινωνίας της μικροπανίδας των ασπόνδυλων τα οποία σχετίζονται με τα μακρόφυτα.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Λόγω της μεγάλης διαφάνειας των νερών της Ανατολικής Μεσογείου στη UV ακτινοβολία, η περιοχή στην οποία συμβαίνει η φωτοχημική διεργασία εκτείνεται μέχρι το βάθος των 20 μέτρων. Κατά συνέπεια, τα υψηλής παραγωγικότητας μακρόφυτα που συναντώνται σ’ αυτή τη ζώνη εκτίθενται σε αυξημένα επίπεδα UV ακτινοβολίας σαν αποτέλεσμα της μείωσης του ατμοσφαιρικού όζοντος.

Στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης της UV ακτινοβολίας σε τέτοιες κοινωνίες μακροφύτων. Οι περιφυτικές κοινωνίες αναπτύχθηκαν πάνω σε κεραμικά πλακίδια τοποθετημένα σε τρία διαφορετικά βάθη (50cm, 100cm, 150cm) κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε κάθε βάθος εφαρμόστηκαν τρεις διαφορετικές συνθήκες UV ακτινοβολίας (PAR μόνο, PAR + UV-A, PAR + UV-A + UV-B) με χρήση διαφόρων συνδιασμών φίλτρων (διαπερατό στη UV plexiglas, οξική κυτταρίνη, mylar). Δεδομένα σχετικά με τη δυναμική ανάπτυξης, τη δομή και την πρωτογενή παραγωγικότητα της βιοκοινωνίας συλλέγονταν κατά τη διάρκεια των δύο ετών της μελέτης. Επιπλέον παράμετροι που παρακολουθήθηκαν περιλαμβάνουν: τις εποχιακές, ημερήσιες και χωρικές διακυμάνσεις της UV, τη φασματική κατανομή του ηλιακού φωτός κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια, συννεφιά), φωτοσυνθετική παραγωγή οξυγόνου in situ, από συγκεκριμένα είδη μακροφυκών, PAM φθορισμός, χρωμοφόρες ομάδες και πρωτεϊνικές συνιστώσες του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, τυπικές φυσικές και χημικές παράμετροι (θερμοκρασία, θρεπτικά, pH κλπ). Η συσχέτιση των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών βοήθησε στην κατανόηση του ρόλου της ηλιακής UV ακτινοβολίας σε μια περιοχή του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σε ένα τύπο βιοκοινωνίας που μέχρι σήμερα δεν έχει ερευνηθεί αρκετά.

Πρόγραμμα ΕΕ: ENVIRONMENT
Συντονιστής: Ρήγας Σαντάς
Αρ. Συμβολαίου: EV5V-CT94-0425, DG-XII
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Έτος: 1994
Διάρκεια: 24 μήνες
Υπεύθυνος ΕΕ: Dr. C. Nolan, DG-XII
Ερευνητικός εταίρος: Prof. D. P. Häder - Friedrich-Alexander Universität, Institut für Botanik und Pharmazeutishe Biologie, Lehrstuhl für Botanik I, Staudstr. 5 D-91058 Erlangen, Fed. Rep. Germany
 

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094