Αρχική σελίδα
PublicationsResearch ProjectsΦόρουμ

Research TopicsPublicationsNewsAbout OikoTechnicsContact


Ελληνικά

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Το ανάγλυφο των κτιρίων, επηρεάζει την κίνηση του αέρα, πράγμα που μεταβάλλει σημαντικά το κλίμα των πόλεων. Τα κτίρια λειτουργούν σαν εμπόδια στον άνεμο παρέχοντας αρκετές φορές ανεμοπροστασία στους εξωτερικούς χώρους. Έτσι λοιπόν, οι ταχύτητες του ανέμου στις πόλεις είναι γενικά μικρότερες απ' ό,τι στην ανοικτή ύπαιθρο. Αυτό μειώνει την διάχυση του θερμού πλεονάσματος επιβαρύνοντας περισσότερο την αστική θερμική νησίδα. Έχει επίσης επιπτώσεις και στη διασπορά των ρύπων και κατά συνέπεια στην ποιότητα του αέρα και τον αερισμό των υπαίθριων χώρων και των κτιρίων.

Ανάλογα λοιπόν, με τον τρόπο δόμησης, τους χώρους πρασίνου και το ύψος των κτιρίων δημιουργούνται διάφορες συνθήκες κίνησης του αέρα.

Συνήθως, δημιουργείται ρεύμα αέρα από τα ψυχρότερα προάστια προς το θερμότερο κέντρο. Όταν δεν υπάρχει βλάστηση, ο αέρας που εισβάλλει φορτίζεται περισσότερο με ρύπους που συλλέγει κατά τη διαδρομή του. Όταν υπάρχουν δένδρα, αυτά λειτουργούν ως φίλτρο καθαρίζοντας και δροσίζοντας το φορτισμένο αέρα. Μεγαλύτερο κέρδος υπάρχει όταν τα δένδρα φύονται με μορφή δακτυλίων γύρω από το κέντρο της πόλης.

Τα ψηλά κτίρια και η διοχέτευση του αέρα μέσα από τα στενά περάσματα των δρόμων δημιουργούν πολύπλοκες κινήσεις µε δίνες και στροβίλους προκαλώντας μια σειρά από προβλήματα στα κτίρια και στους διαβάτες. Προβλήματα προκαλούνται επίσης και όταν ο αέρας έχει την ίδια κατεύθυνση με τους κεντρικούς δρόμους. Δημιουργείται το φαινόμενο «τούνελ» και ο άνεμος αποκτά μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτό της υπαίθρου. Με ζώνες δένδρων (κάθετα στη κίνηση του ανέμου) επιτυγχάνεται εκτροπή καθώς και μείωση της ταχύτητας του ανέμου ως και 50%. Όσο ψηλότερα είναι τα δένδρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια της προστατευόμενης περιοχής. Άρα, με μια σωστή διάταξη ανεμοφρακτών και δενδροστοιχιών μπορούμε να ρυθμίσουμε μέχρι ενός ορίου την κίνηση και ταχύτητα του ανέμου.

Εκτός από το μετριασμό των μεγάλων ταχυτήτων του ανέμου, τα δένδρα προσφέρουν και προστασία από το κρύο. Το χειμώνα, μια σειρά από κωνοφόρα δένδρα φυτεμένα στην προσήνεμη πλευρά ενός σπιτιού —συνήθως τη βόρεια— δημιουργούν μονωτική ζώνη η οποία εμποδίζει την απώλεια θερμότητας από το κτίριο. Αντίθετα, μια σειρά από φυλλοβόλα δένδρα στο νότο, παρέχει σκίαση και δροσιά το καλοκαίρι. Το χειμώνα, τα φύλλα πέφτουν επιτρέποντας την θέρμανση της κατοικίας από τον ήλιο.

Results

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094