Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Βιοπροσροφητικά φίλτρα για αποτοξικοποίηση βιομηχανικών λυμάτων και ανάκτηση βαρέων μετάλλων

Στόχοι του προγράμματος

  1. προσδιορισμός της ικανότητας δέσμευσης κατιόντων μετάλλων από βιομάζα,
  2. διερεύνηση μεθόδου αναγέννησης του φίλτρου ,
  3. εξέταση της δυνατότητας ανάκτησης του μετάλλου, και
  4. παραγωγή φίλτρων σε μορφή στήλης για την απομάκρυνση μεταλλικών ιόντων από βιομηχανικά λύματα.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Προτάθηκε η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας για την αποτοξικοποίηση βιομηχανικών λυμάτων και την ανάκτηση βαρέων μετάλλων. Οι τομείς της βιομηχανίας που θα ωφεληθούν από αυτή την τεχνολογία περιλαμβάνουν την επιμετάλλωση και γενικότερα την επεξεργασία μετάλλων, τα βυρσοδεψεία, τα φωτογραφικά εργαστήρια, κ.ά. Η τεχνολογία στηρίζεται στην ικανότητα ειδικά κατεργασμένης βιομάζας για προσρόφηση βαρέων μετάλλων λόγω της ύπαρξης χηλικών ομάδων στα βιοπολυμερή (μεταξύ άλλων καρβοξύλια, ιμιδαζόλια, σουλφυδρύλια κ.ά.).

Η βιομάζα υποβάλλεται σε κατεργασία για την μεγιστοποίηση της ικανότητάς της για πρόσληψη βαρέων μετάλλων. Η αποτελεσματικότητα της βιοπροσρόφησης εκτιμάται κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σε τέσσερις πιλοτικές εγκαταστάσεις. Μελετήθηκαν επίσης μέθοδοι αναγέννησής της και ανάκτησης των μετάλλων.

Πρόγραμμα ΕΕ: CRAFT
Συντονιστής: Ρήγας Σαντάς
Αρ. Συμβολαίου: BRST-CT98-5510, DG-XII
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
Έτος: 1998
Διάρκεια: 24 μήνες
Υπεύθυνος ΕΕ: Dr. Klaus Kögler, DG-XII
Ερευνητικoί εταίροι: Electrometal, S.A., Athens, Greece; Livingston Precision Engineering, Ltd, Livingston, Scotland; A. Bizanios, Athens, Greece; W.H. Greaves, S.A., Sheffield, England; Geopolimeri, Srl., Vicenza, Italy.
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094