Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΣχετικά με την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Εκπαίδευση για την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των Δασών (TFMA)

Το πρόγραμμα Εκπαίδευση στην Παρακολούθηση και τον Έλεγχο Δασών απευθύνεται στην ανάγκη για επαγγελματική κατάρτιση στο πεδίο της δασοπονίας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μελλοντικών και των τωρινών ειδικών. Θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για δεξιότητες που να σχετίζονται με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δασών. Προς το παρόν δεν υφίσταται κάποιο επίσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δασών στην ΕΕ. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπου η έννοια της παρακολούθησης και του ελέγχου των δασών είναι σχετικά πρόσφατη.

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστήσει επείγουσα την ανάγκη για μια συλλογική προσέγγιση ή εξειδικευμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των χρησιμοποιούμενων πρακτικών αειφόρου διαχείρισης των δασών. Ταυτόχρονα, τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση των δασών και την προστασία του περιβάλλοντος είναι σχετικά πρόσφατα στο γενικό πλαίσιο των χιλιάδων χρόνων χρήσης των δασών. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα δυσμενή αποτελέσματα της ρύπανσης έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στον πλανήτη μας και έχουν κάνει τους ανθρώπους να ασχοληθούν σοβαρά με την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η διακρατική ρύπανση.

Οι εταίροι έχουν εντοπίσει αυτή την ανάγκη βασιζόμενοι στην εμπειρία τους και την ειδίκευση τους σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση δασών και την περιβαλλοντική προστασία. Οι ειδικοί αυτών των τομέων έχουν φέρει αυτά τα ζητήματα στο προσκήνιο σε διάφορες συναντήσεις, μεταπτυχιακά μαθήματα, εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις.

Οι εταίροι ενδιαφέρονται για την κατάσταση των δασών και του περιβάλλοντος στoν κοινό Ευρωπαϊκό «οίκο» μας και νιώθουν υπεύθυνοι για την προστασία του σπουδαιότερου πόρου της, τη Φύση. Το πρόγραμμα θα ανταποκριθεί σε αυτή την προτεραιότητα, καθιστώντας την εφικτή με την εδραίωση συνεργασίας μεταξύ κολεγίων και πανεπιστημίων κατά πρώτον, και διαχειριστικούς, μη κερδοσκοπικούς και κερδοσκοπικούς οργανισμούς κατά δεύτερον, με σκοπό την διάδοση της εμπειρίας τους και το σχεδιασμό των αντίστοιχων μελλοντικών εργασιακών δραστηριοτήτων τους.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού Τομέα στην επαγγελματική κατάρτιση γενικά, και ειδικότερα θα εξασφαλίσει την αξιοπιστία και την αρτιότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο δασών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του TFMA

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094