Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά προγράμματαΔημοσιεύσειςΝέαΛίγα λόγια για την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Εταίροι

Η συνεργασία περιλαμβάνει τους ακόλουθους εταίρους: Scientific Technical Union in Forestry (STUF) (Βουλγαρία), Oiko Technics Institute (Ελλάδα), Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium (Σουηδία), Institute for Training and Education of Forestry and Water Management Staff (Σλοβακία), University of Forestry (Βουλγαρία).
 

Οι εταίροι ενδιαφέρονται για την κατάσταση των δασών στον κοινό Ευρωπαϊκό μας "οίκο" και νιώθουν υπεύθυνοι για το σημαντικότερο στοιχείο τους - τη Φύση. Το παρόν πρόγραμμα θα ασχοληθεί με αυτή την προτεραιότητα και θα την καταστήσει έναν εφικτό στόχο με την εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, από τη μία πλευρά, και κερδοσκοπικών και μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, από την άλλη, σκοπεύοντας στην ανταλλαγή των γνώσεών τους και τον ακόλουθο προγραμματισμό των μελλοντικών ενεργειών τους.

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094