Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΛίγα λόιγα για την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και υλικού στο πεδίο της παρακολούθησης και του ελέγχου των δασών για μαθητές τεχνολογικής κατεύθυνσης, φοιτητές πανεπιστημίου, ειδικούς και φορείς διαχείρισης στη δασοπονία και την περιβαλλοντική προστασία, με στόχο την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.
 

Οι σκοποί του προγράμματος θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη των εξής θεμάτων:
 

Ι. Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή πολυμέσων και εγχειρίδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει:
 

  1. Βασικές πληροφορίες: περιγραφή του Ευρωπαϊκού πλαισίου και του πλαισίου της κάθε επί μέρους χώρας σχετικά με την προστασία δασών, την ανάπτυξη δασικής πολιτικής, κλπ.
  2. Μεθοδολογία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δασών: εκπαιδευτικές ενότητες για τα επί μέρους θέματα της παρακολούθησης και του ελέγχου - ανασκόπηση της ποικιλότητας οικοσυστημάτων, κατάσταση υγείας των δασικών ειδών με οικονομική και οικολογική σημασία, αξιολόγηση των ανθρωπογενών επιδράσεων
     

II. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής ενότητας βασισμένης σε μελέτες περιπτώσεων (case studies)
 

III. Εκπαίδευση των ομάδων - στόχων: ανάπτυξη προσαρμοσμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης:
 

  1. Εκπαίδευση για επαγγελματίες με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεών τους στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των δασών και την απόκτηση νέων ικανοτήτων
  2. Εκπαίδευση για φοιτητές πανεπιστημίου με σκοπό την απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων και την εισαγωγή νέων στοιχείων στο πρόγραμμα σπουδών τους
  3. Εκπαίδευση για φοιτητές πανεπιστημίου με σκοπό την απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων και την εισαγωγή νέων στοιχείων στο πρόγραμμα σπουδών τους
     

IV. Ιστοχώρος των εταίρων με συνεχή ενημέρωση των πληροφοριών, ενημερωτικό φυλλάδιο

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094