Αρχική σελίδα
ΔημοσιεύσειςΕρευνητικά προγράμματαΦόρουμ

Ερευνητικά θέματαΔημοσιεύσειςΝέαΛίγα λόγια για την OikoTechnicsΕπικοινωνία


English

Γλωσσάρι τεχνικών όρων για ξυλουργικές επιχειρήσεις

Πολύγλωσσο λεξικό τεχνικών όρων για δασικές εργασίες

Καινοτομία

Η καινοτομία του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός εργαλείου για την εκπαίδευση στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των δασών για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε ένα μεγάλο εύρος μαθητών, φοιτητών, ειδικών, μάνατζερ και διευθυντών και θα διαδοθεί με στόχο τη διακρατική εκπαίδευση. Οι σημαντικότερες καινοτομίες του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνουν:
 

 1. Εύληπτη θεωρητική παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων της παρακολούθησης και του ελέγχου των δασών στην Ευρώπη στις επί μέρους ομάδες - στόχους.
   
 2. Το εκπαιδευτικό εργαλείο θα αναπτυχθεί με βάση τη μελέτη περιπτώσεων (case studies) σε διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης.
   
 3. Θα υιοθετηθούν προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στην εκπαίδευση των επί μέρους ομάδων - στόχων.
   
 4. Πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δασών στα προγράμματα σπουδών των τεχνολογικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημιακών σχολών.
   

Το πρόγραμμα δίνει το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου επαγγελματικής κατάρτισης. Παράλληλα εγγυάται την αξιοπιστία και την ορθότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δασών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο OikoTechnics

© 2014 OikoTechnics Institute
info@oikotechnics.org

Κεφαλληνίας 50, Α. Ηλιούπολη
Αθήνα 16342
Τηλ. 210-899-5623
Fax 210-899-6094